Saturday, July 9, 2011

Quiz rrjeta kompjuterike

Ne linkun e meposhtem do te gjeni nje quiz per te testuar njohurite rreth fushes se rrjetave kompjuterike

http://www.megaupload.com/?d=MTGA84BU

Sisteme Informacioni

Sistemet e informacionit te Menaxhimit ka tre qellime kryesore:
  1. Te paraqese konceptet baze te MIS, me te cilat cdo student duhet te familjarizohet si dhe te kuptoje lidhjet e kesaj disipline me disiplina apo fusha te tjera.
  2. Te paraqese rolin ndryshues te personelit te MIS
  3. Te tregoje vleren e kesaj disipline si nje fushe mjaft terheqese te realitetit te sotem.